Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Reprodukční medicína a reprodukční genetika (DV01080)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01080 - VP - Reprodukční medicína a reprodukční genetika, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus - Reprodukční medicína a reprodukční genetikaVolitelný předmět doporučený pro 4. a 5. ročníkSoučasný stav, možnosti a perspektivy reprodukční medicíny a reprodukční genetiky na základě pokroku reprodukční endokrinologie, molekulární diagnostiky poruch reprodukce a nejnovějšího pokroku biologie, klinické genetiky, molekulární genetiky a cytogenetiky.PřednáškyProblémy plodnosti a asistované reprodukce u člověka.Risika prenatálního a postnatálního vývoje a jejich prevence prekoncepční a perikoncepční péčí.Hormonální disruptory a pseudoestrogeny a poruchy fertility s risiky vzniku hormonálně dependentních nádorů.Hormonální regulace reprodukce a jejich ovlivnění stresem.Molekulárně genetická vyšetření mikrodelecí a subdelecí chromosomu Y, vyšetření polymorfismu LH , a polymorfismů receptorových genů pro FSH, LH a androgenního receptor, mutací CFTR, thrombofilních genů a jejich význam v prevenci, diagnose a léčbě dysfertility.Problémy spermatogeneze, ejakulace a andrologického vyšetření spermií ,využití klinické andrologie v prevenci, diagnose a léčbě poruch mužské reprodukce.Význam instability DNA spermií a oocytů u poruch reprodukce a postatálního vývoje.Kryopreservace gamet a gonád u dětských a dospělých onkologických pacientů pro další reprodukci a ochrana gonád při onkologické terapii.Patofyziologie menstruačního a ovariálního cyklu.Hodnocení a léčba ženské infertility, risika hormonální stimulace a strategie hormonální léčby.Normální cyklus a typy ovariální stimulace u asistované reprodukce.Laboratorní metody asistované reprodukce a klinické embryologie.Morfokinetické hodnocení vývoje embryí in vitro.Faktory ovlivňující úspěch fertilizace in vitro a volba optimálních metod asistované reprodukce a risika IVF a dalšího postnatálního vývoje dětí.Preimplantační prenatální diagnostika na úrovni spermií, oocytů, polárních tělísek a časných embryí.Časná prenatálně genetická prevence a screening po úspěšné fertilizaci in vitro u poruch reprodukce.Diagnóza, prevence a léčba abnormálních a ohrožených gravidit po asistované reprodukci.Etické a právní základy asistované reprodukce, reprodukční genetiky a časné genetické prevence.Zodpovědná osoba: doc. MUDr. Milan Macek,sr. CSc.Ústav biologie a lékařské genetikyCentrum reprodukční medicíny.

Garant

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.