Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Tkáňové inženýrství (DV01081)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01081 - VP - Tkáňové inženýrství, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Úvod do tkáňového inženýrství Struktura tkání - souhrn základních poznatků Vybrané techniky a metody tkáňového a proteinového inženýrství - souhrn základních poznatků (lasery, fluorescence, průtoková cytometrie, FACS, elektromigrační a chromatografické metody, PCR, spektroskopické a spektrometrické metody) Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství Buňky ve tkáňovém inženýrství - hlavní zdroje buněk, buňky izolované z primárních tkání, kmenové buňky embryonální a dospělé Tkáňové inženýrství Tkáňové inženýrství chrupavky Tkáňové inženýrství kostních náhrad Tkáňové inženýrství cévních náhrad Tkáňové inženýrství kožních krytů Proteinové inženýrství Biologické membrány a lipid-proteinové interakce Struktura a dynamika proteinů Počítačového modelování proteinových struktur a jeho využití Verifikace proteinových struktur s využitím pokročilých biofyzikálních technik Mutace aminokyselinových zbytků a jejich využití v analýze proteinových struktur Tkáňové inženýrství - ukázky praktické práce I. Tkáňové inženýrství - ukázky praktické práce II.

Garant

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.