Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Bionanotechnologie v regenerativní medicíně (DV01082)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01082 - VP - Bionanotechnologie v regenerativní medicíně, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Bionanotechnologie v regenerativní medicíněTyp předmětu: VolitelnýSylabus - Bionanotechnologie v regenerativní medicíněVolitelný předmět doporučený pro 3. a 4. ročníkNanovlákna, jejich produkce a bezpečnost aplikace• Nanovlákna a způsoby jejich produkce.• Bezpečnost aplikace nanovláken a ostatních nanosystémů.• Zdravotnické textilie jako buněčné nosiče pro tkáňové inženýrství.• Důvody a metody funkcionalizace nanovláken.Bionanotechnologie a systémy řízeného uvolňování léčiv• Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství.• Nanotechnologie a jejich využití ve tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.• Řízené uvolňování léčiv. Liposomy, jejich vlastnosti, příprava a použití ve tkáňovém inženýrství pro řízené dodávání bioaktivních látek.• "Smart nanofiber/liposome systems" pro řízené dodávání bioaktivních látek.Bionanotechnologie při vytváření arteficiálních tkání• Buňky ve tkáňovém inženýrství - hlavní zdroje buněk, buňky izolované z primárních tkání, kmenové buňky embryonální a dospělé.• Exogenní a endogenní zdroje buněk pro regenerativní medicínu.• Bionanotechnologie a mobilizace endogenních buněčných zdrojů.• Biomechanické vlastnosti nativních a arteficiálních tkání a možnosti jejich měření.• Testování vlastností nosičů (testy in vitro a in vivo).Bionanotechnologie v regenerativní medicíně - ukázky praktické práce I.Bionanotechnologie v regenerativní medicíně - ukázky praktické práce II.Praktická cvičeníA. Nosičové systémy a jejich přípravaÚloha 1: Příprava elektrosprejovaných nanočástic s enkapsulovanou HRP (příprava částic a sledování morfologie částic, sledování aktivity HRP) (DMA)Úloha 2: Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování (sledování morfologie nanovlákenných nosičů (SEM analýza vzorků)B. Řízené uvolňování látekÚloha 4: Příprava nanovlákenných nosičů z mix elektrospinningu a řízené uvolňování látek z nosičů (enkapsulace fluorescenčních látek do nanovláken, sledování rychlosti uvolňování z nanovlákenných nosičů) (FTIR)Úloha 5: Příprava lipozomů s fluorescenční sondou ANTS.C. Tkáňové inženýrstvíÚloha 6: Pasážování buněkÚloha 7: Měření metabolické aktivity buněk pomocí MTS testuÚloha 8: Návštěva čistých prostor, seznámení s elektronovým mikroskopem (SEM)

Garant

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.