Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Neurovědy (DV01088)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01088 - VP - Neurovědy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus výuky předmětu Neurovědy 2015-16Výuka probíhá v rámci odpoledního týdenního bloku a je zakončena klasifikovaným zápočtemPondělí Místo konání : Ústav neurověd - areál 2. LF UK, Plzeňská130, blok A.Téma přednášky Nesynaptický přenos jako alternativa mezibuněčné komunikace. Extracelulární prostor, extracelulární matrix Difúzní parametry v CNS během fyziologických stavů, funkční význam extrasynaptického přenosu. Metody měření difúzních parametrů v mozku a míše.Téma praktického cvičení Zhotovování mikroelektrod pro intra- a extracelulární snímání biopotenciálů, iontově-selektivní mikroelektrody. Optické snímání z tkáňových řezů míchy a mozku, průchod a odraz světla v nervové tkáni a jejich vztah k neuronální aktivitě. Úterý Místo konání : Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč Budova LA - 2. p. modrá posluchárna.Doprava: Metro C - Kačerov, zde bus č. 114 - konečná staniceTéma přednášky Experimentální modely patologických stavů - ischemie, traumatických lézí, roztroušené sklerózy míšní, nádorů CNS, trauma mozku a míchy, hydrocephalu, stárnutí, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby. Úloha extracelulární matrix a astrogliózy během patologických stavů. Téma praktického cvičení Demonstrace přípravy tkáňových řezů a izolované míchy potkana, měření in vivo. Měření difúze látek v CNS.Středa Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč Budova LA - 2. p. modrá posluchárna.Doprava: Metro C - Kačerov, zde bus č. 114 - konečná staniceTéma přednášky Membránové vlastnosti nervových buněk a synaptický přenos v CNS. Membránové vlastnosti neuronů a gliových buněk, iontové kanály, metoda terčíkového zámku, receptory, synaptické potenciály, mezibuněčné spoje. Úloha gliových buněk v CNS během fyziologických a patologických stavů. Typy gliových buněk (astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie), membránové vlastnosti, receptory, iontové kanály, iontová a objemová homeostáza, interakce mezi neurony a gliovými buňkami.Téma praktického cvičení Principy elektrofyziologických metod. Metoda terčíkového zámku, měření membránových proudů, principy imunohistochemického značení, zobrazování pomocí konfokálního mikroskopu.Čtvrtek Místo konání: Ústav Experimentální medicíny AVČR, Areál biologických ústavů, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč Budova LA - 2. p. modrá posluchárna.Doprava: Metro C - Kačerov, zde bus č. 114 - konečná staniceTéma přednášky Neurogeneze a regenerace CNS, Kmenové buňky a jejich využití v léčbě poranění mozku a míchy a neurodegenerativních onemocnění,  Značení buněk pomocí superparamagnetických nanočástic a jejich zobrazování in vivo pomocí magnetické resonance.Téma praktického cvičení Izolace kmenových buněk z kostní dřeně Modely poškození mozku a míchy (kompresní léze, hemisekce), kultivace a implantace kmenových buněk a hydrogelů.Pátek Místo konání: Ústav neurověd - 2. p. blok D.Téma přednášky Základy tkáňového inženýrství - aplikace biomateriálů, buněk, růstových faktorů, techniky vytváření trojrozměrných tkáňových náhrad (pojivový systém; periferní a centrální nervový systém; kožní a epitelové kryty; parenchymatózní orgány) . Biomateriály, jejich dělení, základní vlastnosti, biokompatibilita, historie, jejich současné praktické aplikace, od kontaktních čoček k makroporézním hydrogelům. Nanovlákna, elektrospinning, teorie a biomedicínské aplikace. Přípravky moderní terapie, aplikovaný výzkum, klinická hodnoceníTéma praktického cvičení Praktické ukázky decelularizace tkání a příprava hydrogelů z decelularizované extracelulární matrix.5. října 2015 Doc. MUDr. Lýdia Vargová, PhD. vedoucí Ústavu neurověd

Garant

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.