Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Kmenové buňky a regenerativní medicína (DV01089)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01089 - VP - Kmenové buňky a regenerativní medicína, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Volitelný předmět pro 4 a 5. ročník: Kmenové buňky a regenerativní medicínaPVP se uskuteční při minimálním počtu 4 studentů. Termín: 22.2.-26.2. 2016 V případě velkého zájmu je možné po dohodě vypsat ještě jeden termín v březnu nebo dubnu.Stručná anotaceEmbryonální, fetální, mezenchymální a tkáňově specifické kmenové buňky; teoretické základy, vývoj v oboru. Preklinické a klinické studie.Doprava: Metro C - Kačerov, zde bus č. 114 - konečná staniceDen: Pondělí Místo: Ústav experimentální medicíny ASČR Vídeňská 1083, Praha 4, Areal Akademie věd, budova LA Úvod do buněčné biologie - tkáňově specifické a kmenové buňky, teorie kmenových buněk, využití buněk ve tkáňovém inženýrství. JendelováPřednášky Bezpečnost v laboratoři, sterilní práce s buňkami a tkáňovými kulturami" Růžička, KárováPraktická cvičení: Orientace v laboratoři zpracovávající buněčné kultury - laminární box, centrifuga, inkubátor. Růžička, KárováDen: Úterý Místo: Ústav experimentální medicíny ASČR Vídeňská 1083, Praha 4, Areal Akademie věd, budova LAPřednášky Embryonální a indukované pluripotentní buňky a jejich využití v medicíně Jendelová, (Jiráková)Praktická cvičení: Seminář izolace MSC z kostní dřeně potkana, ustanovení primokultury rMSC (video s komentářem) (15 min) důležité parametry primárních kultur, význam použitých látek a reagencií (medium, FBS, PBS,trypsin), charakteristika MSC (25 min)Praktické cvičení práce ve flow boxu, příprava materiálů pro tkáňové inženýrství (nanovlákna, hydrogely, hydroxyapatit) a rMSC nebo GFP rMSC kultivace buněk (media, pasážování, počítání, mikroskopie...)příprava media (15 min)kontrola konfluentní kultury (10 min)pasážování, počítání buněk (20 min)nasazování na kultivační misky (10min) Růžička, KárováDen: Středa Místo: Ústav experimentální medicíny ASČR Vídeňská 1083, Praha 4, Areal Akademie věd, budova LAPřednášky Hematopoetické kmenové buňky, jejich příprava, zamražování, banka pupečníkové krve a využití v praxi Langkramer Neurální kmenové buňky, izolace, charakterizace a využití v experimentech JendelováPraktická cvičení: Seminář 1 využití biomateriálů pro implantace do modelů míšních poraněníimplantace biomateriálu do míšní léze ( hemisekce ) potkana, video s komentářem (30 min)Seminář 2 balonková kompresní léze míchy potkana video s komentářem (15 min) testy pro hodnocení zlepšení motorických a senzorických funkcí potkana po SCI, video s komentářem (20 min) RůžičkaDen: čtvrtek Místo: Ústav experimentální medicíny ASČR Vídeňská 1083, Praha 4, Areal Akademie věd, budova LAPřednášky Mezenchymální buňky derivované z kostní dřeně, tukové tkáně a pupečníkové šnůry, jejich vlastnosti a využití. Jendelová (Kubinová) Značení kmenových buněk pomocí nanočástic železa a jejich zobrazování in vivo pomocí magnetické resonance JendelováPraktická cvičení: Praktické cvičení mikroskopie a mikrofotografie kultur a případně osídlených vzorků nanovláken a hydrogelů z úterý, pozorování rozdílů (20 min)mikrofotografie nanovláken a cytoskeletu na preparátech (phalloidin,DAPI) (10 min)využití softwaru pro analýzu obrazu - Image J (počítání buněk, plochy)demonstrace využití Image J na mikrofotografiích různých hydrogelů,rozdíly (10 min)mikrofotografie nanovláken, význam struktury hydrogelů, orientace nanovláken (10 min)stručně konfokální mikroskop, data, 3D obrázky (15 min)test (20 min) RůžičkaDen: Pátek Místo: Ústav experimentální medicíny ASČR Vídeňská 1083, Praha 4, Areal Akademie věd, budova LA Přednášky Klinické studie s buněčnou terapií, příprava buněk podle správné výrobní praxe (GMP) KubinováPraktická cvičení:

Garant

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.