Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Sportovní hry (DV01091)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV01091 - VP - Sportovní hry, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavní cíl TV: začlenit pohybové aktivity, uplatňované v primární a sekundární prevenci různých onemocnění, do teorie a praxe výuky tělesné výchovy posluchačů lékařských fakult. Dílčí cíle TV: zařadit pohybové aktivity do denního režimu studenta; správná volba sportovní aktivity při studentském způsobu života; zabránit poklesu fyzické zdatnosti; získat pohybové dovednosti, využitelné jak v lékařské praxi, tak v soukromém životě; přispět ke zlepšení sociálních vztahů v ročnících a studijních skupinách.

Sylabus

Teoretické okruhy a otázky související s jednotlivými sportovními specializacemi: rozšíření sportu - na světě a v ČR; dostupnost - nutný minimální počet účastníků, ekonomické podmínky studenta; nabídka sportovních objektů UK v Praze a možnosti jejich využití; emoční prožitky - estetické, volní vlastnosti, pocit z vítězství; fyziologické hledisko - funkční kapacita a její trend; morfologické hledisko - somatotypy; ontogeneze z hlediska pohybových schopností; doporučený věk pro začínající sportovce v jednotlivých odvětvích sportu; doporučené sporty vhodné i ke kompenzaci jiných činností; sporty doporučené pouze s vhodnou kompenzací; kontraindikace z hlediska věku a zdravotního oslabení; svalová nerovnováha, jednostranné zátěže; kompenzace - doplňkové sporty, cvičení protahovací, dechové...; relaxace - sauna, masáž, vířivka...; vhodné sportovní vybavení - obuv, oblečení, doplňky...; bezpečnost při TV. Nabídka specializací v předmětu TV: aerobik, aquaaerobik, atletika, basketbal, beach volejbal, florbal, flexi bar, fotbal, futsal, golf, kondiční trénink, lezení - stěna, overball, pilates, plavání, plavání neplavců, posilování, powerjoga, sebeobrana, softbal, squash, strečink a zdravotní TV, stolní tenis, tenis a volejbal. Zápočtové požadavky: aktivní účast na výuce v rozsahu minimálně 80%.

Garant

PaedDr. Hana Milerová