Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Hipoterapie (DV03001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV03001 - VP - Hipoterapie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Přednášky - tematické okruhy: 1. Základy a principy hipoterapie s důrazem na kinesiologický rozbor kroku koně a pohybu jezdce ve zdraví a v patologii 2. Indikace a kontraindikace hipoterapie včetně volby rehabilitačních technik dle diagnóz neurologických a ortopedických 3. Použití hipoterapie v rekondičním cvičení zdravotně oslabených a spotrovní ježdění handicapovaných Praktická výuka Hipoterapie u pacientů s CP, MS, skolióz včetně kinesiologického rozboru pacienta, stanovení terapeutického cíle a volby vhodné techniky terapie včetně výběru koně a polohy na něm. Vyzkoušení si pohybu koňského hřbetu v kroku na sobě samém včetně kinesiologického rozboru. Probíhá ve středisku Caballinus, Svrkyně-Hole. Exkurze: Ukázka rekondičního jezdění a voltiže pro zdravotně handicapované včetně nevidomých a slabozrakých probíhá v TJ Orion, U ledáren 48, Praha 4.Ukázka sportovního ježdění tělesně handicapovaných probíhá v Klubu Kvítek O.S., Choceradská, Ondřejov,

Literatura

Jiskrová I., Casková V., Dvořáková T: Hiporehabilitace, Medelova univerzita v Brně, 2010, ISBN 978-80-7375-390-0 Kulichová, J.: Hiporehabilitace, Nadace OF Praha 1995Hollý, K., Hornáček, K.: Hipoterapie, léčba pomocí koně. Montanex, Ostrava 2005, ISBN 80-7225-190-2Straus, I.: Hippotherapie, Neurophysiologische Krankengymnastik auf dem Pferd, 4. Auflage, Georg Thieme Verlag KG 2008 ISBN 978-3-13-144004-4Dietze, S.: Balance in Der Bewegung. Der Sitz des Reiters. FN Verlag der Deutschen reiterlichen Vereinigung, 2003. ISBN 3-88542-387-1Sborník abstrakt z konference ČHS, Sborník příspěvků, MZLU Brno, 26. září, 2009Scientific Journal of therapeutic riding, FRDI, vol. 2000-2010Therapeutisches Reiten - Zeitschrift des Deutsche Kuratorium fur Therapeutisches. Reiten 2000-2010FEI Para-eguestrian classificatoin manual, Second Edition, July 2008 Sborník abstrakt z XIII. Mezinárodního kongresu FRDI, August 2009, Munster Tílešová, S. a kol.: Pedagogicko -psychologické ježdění, ŠEVT,a.s. 2009 ISBN 978-80-8106-011-3

Garant

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.