Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Tělesná výchova v primární prevenci II (DV03005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV03005 - VP - Tělesná výchova v primární prevenci II, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavní cíl tělesné výchovy na lékařských fakultách:začlenit pohybové aktivity, uplatňované v primární a sekundární prevenci různých onemocnění, do teorie a praxe výuky tělesné výchovy posluchačů lékařských fakult.

Sylabus

Předmět tělesná výchova je vyučován na 2. lékařské fakultě v těchto sportovních specializacích:aerobik, aquaaerobik, atletika, basketbal, beach volejbal, florbal, flexi bar, fotbal, futsal, golf, kondiční trénink, lezení - stěna, owerball, pilates, plavání, plavání neplavců, posilování, powerjoga, sebeobrana, softbal, squash, strečink a zdravotní TV, stolní tenis, tenis a volejbal.Hlavní cíl tělesné výchovy na lékařských fakultách:začlenit pohybové aktivity, uplatňované v primární a sekundární prevenci různých onemocnění, do teorie a praxe výuky tělesné výchovy posluchačů lékařských fakult.Dílčí cíle tělesné výchovy:zařadit pohybové aktivity do denního režimu studenta kompenzovat sedavý způsob životazabránit poklesu fyzické zdatnosti získat pohybové dovednosti, využitelné jak v lékařské praxi, tak v soukromém životěpřispět ke zlepšení sociálních vztahů v ročnících a studijních skupinách, cíle jsou dále naplňovány v předmětech tělesná výchova v primární prevenci i v zimních a letních sportovních kurzech.Teoretické okruhy a otázky související s jednotlivými sportovními specializacemi bez dalšího členění:rozšíření sportu - na světě a v ČRdostupnost - nutný minimální počet účastníků, ekonomické podmínkyemoční prožitky - estetické, volní vlastnosti, koheze, pocit z vítězstvífyziologické hledisko - funkční kapacita, odezva organismumorfologické hledisko - somatotypy ontogeneze z hlediska pohybových schopnostídoporučený věk pro začátek tréninku v jednotlivých sportechsporty vhodné i ke kompenzaci jiných pohybových činnostísporty provozované pouze s vhodnou kompenzacíkontraindikace z hlediska věku, zdravotního oslabení či po úrazusvalové disbalance, jednostranné zátěžekompenzace - cvičení protahovací, dechovéregenerace - sauna, masáž, voda, vzduch, bahnomateriály - povrchy, obuv, oděv, náčiní, fixaceúrazy - prevence, nejčastější druhy zranění, první pomoc, rehabilitace, postupné zatěžování

Literatura

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.3. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 130. ISBN 80-247-0462-5.4. VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha: Grada Publishing, 1999.5. VELENSKÝ, M. Streetball. Praha: Olympia, 2000.6. Buchtel,J., a kol., Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005.7. Süss. V., Softball a baseball Praha: Grada, 20038. TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry (sporty známé neznámé). Praha: Grada Publishing. 2004, 159 s. ISBN 80-247-0875-2.9. PROCHÁZKA, V. aj. Horolezectví. Praha: Olympia 1990, 246 s.10. WINTER, S. Vysokohorská turistika. České Budějovice: Kopp, 2002.11. HEJL, I. Nebezpečí v horách. Ústí nad Labem: Alpy 1995.12. SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále, ledu a sněhu. Překl. Kumpar, V. Praha: Freytag & Berndt, 1997, 271 s.13. Buchberger, J., Kvapilík, J., Pavlů, D. (Eds.). Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených. Soubory příspěvků z pracovních konferencí na FTVS UK v r. 1996 a 1997. Praha: FTVS UK, 1998. 161 s. 14. BÍLÝ, M., KRAČMAR,B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.15. NEUMAN, J., VOMÁČKO, L. a VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny - výchovaprožitkem a výzvou. Portál: Praha 1999, 315 s.16. BÍLÝ, M., KRAČMAR,B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.17. Hošková B. ABC Kompenzace pohybem. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 63 s. ISBN 80-7033-787-718. Bursová, M. Kompenzační cvičení. Uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 196 s. ISBN 80-247-0948-119. Kolektiv autorů. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 260 s. ISBN 80-7169-25-120. VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.21. SÜSS, V., MATOŠKOVÁ, P. Squash. Praha: Grada, 2003. 101 s. (80% podíl). ISBN 80-247-0477-3 22. SÜSS, V. Softball a baseball. Praha: Grada, 2003, 113 s. ISBN 80-247-0658-X 23. DUŠEK, I. Tenisový trenérský manuál 1. stupně. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 96. ČTS. Pravidla tenisu. Praha: ČTS, 2004.24. ROUBAL, B. et al, Základy florbalu. Praha: AŠSK 199625. STOJAN, S., BRABENEC, J. Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, 1999. 26. MAŠKA, O., ŠAFAŘÍK, V. Nácvik a trénink v tenisové praxi. Litvínov: Dialog, 1998.27. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha: 1999, Grada, 120 s.28. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., VODIČKOVÁ, S. Česká škola lyžování. Carving. Praha: UK FTVS, 2002, 158 s. ISBN 80-86317-24-2

Garant

PaedDr. Hana Milerová