Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP - Biomechanika (DV07001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DV07001 - VP - Biomechanika, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Předmět biomechaniky a její dělení, klinická, sportovní, ortopedická, forenzní biomechanika, biomechanika v ergonomii.2. Matematické a fyzikální metody využívané v biomechanice, kinematické a dynamické veličiny, sílové a momentové účinky v biomechanice.3. Materiálové vlastnosti kostí, svalů, vazů, chrupavek a šlach, zlomeniny kostí a fixátory. 4. Kinematika a dynamika pohybu, transformace sil a momentů v rámci lidského těla, principy mechanické práce a energie, deformační energie, zákony zachování, tření, ráz.5. Biomechanika horních a dolních končetin, biomechanika páteře, stanovení silových účinků, určení kinematiky pohybu, deformity.6. Metody měření v experimentální biomechanice, tenzometrie, siloměrné plošiny, elektromyografie, kamerové a inerciální systémy.7. Popis a metody hodnocení pohybů těla ve sportovní biomechanice a rehabilitaci, antropometrie.8. Metody kvantitativního hodnocení chůze a stability těla, COP, COM, ZMP,9. Modely biomateriálů, reologické modely tkání, svalů, Hillův model,10. Způsoby zatížení a deformace částí svalově-kosterního systému, kvantitativní hodnocení napětí a deformací biologického materiálu, principy mechaniky tkání, namáhání tahem, krutem, ohybem, rozložení napjatosti s aplikací na biomechaniku11. Materiály v biomechanice a jejich vlastnosti, biomateriály, bioaktivní materiál, biokompatibilita, biotolerance, kovy, plasty, kompozity, mechanické vlastnosti a jejich použití.12. Základní aspekty fyzikálních výpočtů návrhů ortopedických a protetických pomůcek, exoprotéz a endoprotéz, implantátů.13. Protetika, inteligentní protézy, zpracování EMG signálu, myoelektrické protézy.

Literatura

Kutílek P., Žižka A.: Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, skripta, ČVUT, 2012. Kutílek P., Žižka A., Poušek L.: Praktika z rehabilitačního inženýrství, protetiky-ortotiky a biomechaniky, skripta, ČVUT, 2010. Živčák J. a kol., Základy bioniky a biomechaniky, Prešov : ManaCon, 2004.Kučera,M., Dylevský, I. a kol. Pohybový systém a zátěž, Grada, 2000,Valenta, J. a kol.: Biomechanika. Praha, Academia, 1985,Valenta, J.; Konvičková, S.; Valerián, D.: Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha, ČVUT, 2008Valenta, J.: Biomechanika kloubů člověka. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999Silver F. H.: Biomaterials, Medical Devices and Tissue Engineering. London, Chapman &Hall, 1994Filip, P.: Progresivní typy biomateriálů, učební texty VŠB Ostrava. Ostrava 1995Valenta J., Konvičková S.: Biomechanika člověka I, II., Praha, skriptum ČVUT, 1997.Valenta J., Konvičková S., Valerián D.: Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka, skriptum ČVUT, 1998

Garant

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.