Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mössbauerova spektroskopie (NFPL096)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NFPL096 - Mössbauerova spektroskopie, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod. Jaderné momenty - magnetický a elektrický. Jaderné přechody. Zákony zachování. Výběrová pravidla. 2. Podstata Mössbauerova jevu. Bezodrazová, rezonanční absorpce a emise gamma - záření. Excitace a deexcitace jádra. 3. Hyperjemné interakce a intenzita čar. Isomerní posuv. Kvadrupolové štěpení. Jaderné Zeemanovo štěpení. 4. Experimentální technika. Zdroje záření (zejména pro studium 57Fe). Detektory. Rychlostní a amplitudové spektrum. 5. Zpracování spekter. Rozklad na složky, fitování, parametry spektra. Magneticky neuspořádané a uspořádané materiály.

Literatura

Povinná literatura:B. Sedlák, R.N. Kuzmin: Jaderné rezonanční metody ve fyzice pevných látek, skripta SPN 1978 P. Petrovič: Mössbauerova spektroskopia, I. Základy teórie a experimentu, Elfa s.r.o, Košice 2008, ISBN 978-80-8086-081-3Doporučená literatura:P. Gütlich, E. Bill, A.X. Trautwein: Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

Garant

RNDr. Karel Závěta, CSc.RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.