Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecná klimatologie (NMET012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMET012 - Všeobecná klimatologie, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Poskytnout základní znalosti o širokém spektru fyzikálních procesů probíhajích v klimatickém systému

Sylabus

Klima, klimatický systém, zpětné vazby v klimatickém systému, prediktabilita klimatu. Pozorovaný stav atmosféry, oceánů, kryosféry. Sluneční záření, solární konstanta, solární klima. Rozptyl a absorpce slunečního záření v atmosféře, koeficienty rozptylu, absorpce a extinkce, Beerův zákon, Bouguerovy vzorce, optická hmota a optická tloušťka, koeficient propustnosti, zákalový faktor. Albedo Země, zemského povrchu. Toky dlouhovlnné radiace v atmosféře, vyzařování zemského povrchu a atmosféry, zpětné záření, efektivní vyzařování. Radiační a tepelná bilance zemského povrchu, atmosféry, soustavy Země-atmosféra. Tepelné poměry půdy a povrchu vodních nádrží, teplota vzduchu. Vodní bilance zemského povrchu, bilance vodní páry v atmosféře, vazba mezi tepelnou a vodní bilancí pevniny. Vliv aktivního povrchu na klima. Radiační a tepelná bilance vybraných aktivních povrchů. Všeobecná cirkulace atmosféry. Pasátová cirkulace, monzuny, intertropická zóna konvergence. Vnětropická cirkulace, interakce atmosféra-oceán, cirkulační indexy. Cirkulace malých měřítek, mořské a pevninské vánky, horské a údolní větry, föhn, bóra. Klima městských aglomerací. Základní klimatické prvky, denní a roční chod, geografické rozložení.

Literatura

Hartmann, D.: Global physical climatology. ACADEMIC PRESS, San Diego, USA, 1994.McGregor, G.R., Nieuwolt, S.: Tropical Climatology. WILLEY, Chichester, England, 1998.

Garant

doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.