Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (NMFM201)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMFM201 - Finanční management, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty se základy finančního managementu.

Sylabus

Hodnocení investičních projektů (profil současné hodnoty, durace, konvexita, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, metoda návratnosti, hodnota firmy). Výnosové křivky (termínová struktura úrokových měr, konstrukce výnosových křivek, numerické a statistické metody). Hodnocení investic (investice s pevným výnosem, finanční deriváty). Výnos, očekávaný výnos, riziko (optimální portfolio, míry rizika, hodnota v riziku, příbuzné charakteristiky a jejich výpočet). Model oceňování kapitálových statků, arbitrážní cenový model. Hodnocení cenných papírů (akcie, modely vývoje cen, obligace, opce, forwardy, futures). Sladění aktiv a pasiv (sladění, imunizace portfolia, dedikované portfolio, stochastický model sladění).

Literatura

Blake, D.: Analýza finačních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995 Brigham E.F.: Fundamentals of Financial Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1992 Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002.Elton, E., J., Gruber, M., J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 4th Edition. Wiley, New York, 1991 Helfert, E. A.: Techniques of Financial Analysis. 6th Edition. Irwin, Homewood, 1987 Horne, J. C. Van: Financial Market rates and Flows. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1978 Ingersoll, J. E., Jr.: Theory of Financial Decision Making. Rowman and Littlefield, Savage (MD), 1987 Samuels, J. M., Wilkes, F. M., Braayshaw, R. E.: Management of Company Finance. 5th Edition. Chapman and Hall, London, 1990 Schall, L. D., Haley, C., W.: Introduction to Financial Management. 2nd Edition. Mc Graw-Hill, New York, 1980 Sears R.S., Trennepohl G.L.: Investment Management. The Dryden Press. Fort Worth, 1993 Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investments. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1990 Hardwick, P., Khan, B., Langmead, J.: An Introduction to Modern Economics. 3rd Edition. Longman, London, 1990 Rose, P.S., Kolari, J.W., Fraser D.R.: Financial Institutions. 4th Edition. Irwin, Homewood, 1993

Garant

doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.