Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řídké matice v přímých metodách (NMNV533)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMNV533 - Řídké matice v přímých metodách, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Řídké matice, jejich modelování pomocí grafů a vznik řídkých matic v aplikacích.2. Grafová interpretace Choleského faktorizace a LU rozkladu. Teoretické základy a algoritmická syntéza přímých řešičů. 3. Souvislost přímých metod s nepřesnými maticovými rozklady a jejich použití pro předpodmiňování soustav rovnic. Řídká QR faktorizace a řídké rozklady indefinitních matic. 4. Implementace přesných i nepřesných řídkých řešičů.

Literatura

T. Davis. Direct Methods for Sparse Linear Systems. Fundamentals of Algorithms, 2. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 2006.G. Meurant. Computer Solution of Large Linear Systems. Studies in Mathematics and its Applications, 28. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1999.I.S. Duff, A. Erisman and J. Reid. Direct methods for Sparse Matrices, Clarenton Press, Oxford University Press, 1986. J. Dongarra, I.S. Duff, D. Sorensen and H. A. van der Vorst. Solving Linear Systems on Vector and Shared Memory Computers, SIAM, 1991. A.George, J. Liu: Computer Solution of Sparse Positive Definite Systems, Prentice-Hall, 1981. J. Liu: The role of elimination trees in sparse factorization, SIAM. J. Matrix Anal. Appl. 11 (1990), 134-172.

Garant

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.