Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová šetření (NMST438)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NMST438 - Výběrová šetření, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Základní principy a metody vyběrů z konečného souboru, odhady charakteristik konečného souboru a aplikace na výběrová šetření.

Sylabus

1. Základní pojmy: Populace, výběrový plán, opora výběru, populační a výběrový úhrn a průměr.2. Prostý náhodný výběr bez vracení.3. Systematický výběr.4. Výběry s nestejnými pravděpodobnostmi - Poissonovský výběr a jeho modifikace. 5. Stratifikovaný (oblastní) výběr, optimální alokace. 6. Odhady s využitím modelu ("Model assisted estimation") - poměrový odhad, regresní odhad, kalibrační model.7. Skupinový a vícestupňový výběr .8. Nonresponse.

Literatura

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. Wiley, New York. Third EditionČermák, V.: Výběrové statistické zjišťování. SNTL Praha, 1980Särndal, C.-E., Swensson, B., and Wretman, J. (1992). Model Assisted Survey Sampling. Springer, New York.Vorlíčková, D. (1985). Výběry z konečných souborù. Univerzita Karlova. Skripta

Garant

RNDr. Pavel Charamza, CSc.