Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrové praktikum z elektroniky a počítačové techniky (NOFY065)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NOFY065 - Výběrové praktikum z elektroniky a počítačové techniky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Posluchači se seznámí formou praktických cvičení se základy analogové a digitální techniky v rozsahu 16 úloh. V analogové části praktika úlohy vychází ze základních vlastností aktivních prvků (diody ,transistory,operační zesilovače) a jejich aplikací. V digitální části praktika jsou úlohy zaměřeny na studium základních prvků digitální techniky, řešení logických funkcí a obvody střední hustoty integrace.

Sylabus

Jednoduchý transistorový stupeň, diferenciální zesilovač, třístupňový zesilovač, základy a aplikace operačních zesilovačů, zdroje a stabilizátory, spínací obvody, obvody detekce signálu. Logické obvody TTL, aplikace Booleovy algebry, hradla, klopné obvody, D-obvod, J-K obvody, monostabilní, astabilní a bistabilní klopné obvody, čítače, paměti, aritmeticko-logická jednotka, převodníky D/A a A/D.

Literatura

Hájek Z., Nedbal J.: Praktikum z elektroniky, SPN 1980 M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálu, Karolinum, nakladatelství UK, Praha, 1998.

Garant

RNDr. Vojtěch HanzalIng. Miloš Pfeffer, CSc.doc. Ing. Petr Praus, CSc.