Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické problémy fyziky (NPOZ007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NPOZ007 - Filozofické problémy fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata jednotlivých seminářů jsou nezávislá a vyhlašují se v průběhu semestru. Uvádíme příklady tématiky seminářů v minulých letech. Problémy současné fyziky a jejich filosofické aspekty, obecná relativita a kosmologie, antropický princip, fyzika mikrosvěta, teorie strun, kvazičástice. Filosofie novopositivismu, fenomenologie E. Husserla, problém indukce, K. Popper, postmodernismus. Dějiny fyziky a kulturní historie, kulturní vlivy newtonovské fyziky, Galileo a inkvizice, Ptolemaios a Koperník.

Garant

doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.