Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupně výstupní komunikace počítače I (NPRF037)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NPRF037 - Vstupně výstupní komunikace počítače I, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Probíhá v zimním i letním semestru, předpoklady : základy práce na počítači, základy programování, absolvování přednášek typu Principy počítačů, Elektronika, amatérské znalosti aj.Seminář probíhá kombinovanou formou přednášky a ihned následujících praktických cvičení. Lze ho přirovnat k workshopu. Je určen studentům 1. až 5. ročníku a zabývá se hardwareovou a softwareovou problematikou architektury PC počítačů se zaměřením na jejich sběrnice a vstupní a výstupní rozhraní. Konkrétně se jedná o znalosti V/V prostoru PC-počítačů - paralelní rozhraní LPT, sériové rozhraní COM, GAME port, programování časovače, přerušení, programovatelné obvody V/V (8255, 8253, 8259 aj.), A/D a D/A převodníky. Práce s modemem, připojení do Internetu, propojení počítačů, cvičná Microsoft síť. Sestavení PC počítače z komponent - tzv. sborka a rozborka PC (na čas ?!) včetně softwareového nastavení, aj. Nejlepší studenti si odnesou počítač domů!!!Dále je zařazena multimediální problematika - zvukové karty, videokarty, snímání obrazu počítačem (foto i video), vypalování CD ROM.Posluchači, kteří ovládají elektroniku a hardware si mohou sami, resp. ve skupince realizovat atypická zapojení, která komunikují s počítačem. Na pracovišti lze zhotovit vlastní plošné spoje, resp. využít universální plošné spoje, nebo využít hotové stavebnicové moduly). Možnost individuálního zaměření i pozdější diplomové práce. Tyto možnosti jsou spíše určeny pro individuální pokračování semináře.Obsah PRF 038 je shodný jako PRF 037, ale probíhá v dalším semestru. Zdatní jedinci, kteří absolvovali PRF 037 mohou absolvovat PRF 038 jako samostatnou semestrální práci na dohodnuté téma s přednášejícím.

Literatura

/1/ Šnorek, M.: Periferní zařízení, skriptum ČVUT, fakulta elektrotechnická, 1997, 162 s./2/ Šnorek, M.: Standardní rozhraní, Grada, 1992, 248 s./3/ Osif, M.: Česká Windows 95 a 98, práce v síti, Grada, 1999, 108 s./4/ Šnorek, M., Richta, K.: Připojování periferií k PC, Grada1996, 303 s./5/ Gofton W. Peter: Sériová komunikace, Grada1995, 233 s./6/ Vlach, J.: Počítačová rozhraní, BEN 1995, 166 s./7/ Kainka B.:Využití rozhraní PC, HEL 1996, 133 s./8/ Minasi, M.“ Velký průvodce hardware“, Grada 1992, resp. novější, 576 s.

Garant

doc. RNDr. František Lustig, CSc.