Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů – Systémová dynamika I (NSWI103)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NSWI103 - Řízení projektů – Systémová dynamika I, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Naučit studenty základy systémové dynamiky a aplikovat ji na příkladech řízení komplexních systémů, zejména projektů. Na konci semináře studenti budou schopni sami vytvářet a ověřovat jednoduché modely komplexních systémů, i v oblasti řízení velkých projektů. To jim usnadní přechod od teorie do praxe po ukončení studia.

Sylabus

1. Úvod do systémové dynamiky2. Nástroje a techniky systémového myšlení3. Kauzální diagramy 4. Systémové archetypy chování systémů5. Vývoj dynamických modelů a testování hypotéz6. Příklady modelů z různých oborů lidské činnosti7. Metodologie řízení projektů (řízení rozsahu, času, zdrojů, rizik, nákladů, přínosů a výkonnosti)8. Simulační hra Řízení projektů9. Vývoj vlastního dynamického modelu na téma řízení projektů

Literatura

John Morecroft: Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach. Wiley, 2007.John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill/Irwin, 2000.Jay Forrester: Industrial Dynamics. Pegasus Communication, 1961.Metodologie řízení projektů Prince 2 (www.prince2.com )Dokumentace softwarového balíku Vensim (www.vensim.com )

Garant

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.