Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení firem – Systémová dynamika II (NSWI104)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NSWI104 - Řízení firem – Systémová dynamika II, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Naučit studenty přemýšlet o podnikání, trhu a firmách jako o systémových dynamických modelech. Na konci semestru budou studenti schopni objevovat a vysvětlovat různé zákonitosti systémů a svoje argumenty podložit dynamickou simulací. Zejména se budou dobře orientovat v problematice strategického řízení firem.

Sylabus

1. Shrnutí základů systémové dynamiky, dynamika růstu2. Teorie firem, strategie, procesy, zdroje organizace3. Vývoj strategické mapy firmy formou kauzálního diagramu4. Simulační hra Řízení letecké společnosti5. Testování vlastních strategií6. Procesní model firmy7. Simulační hra Distribuční řetězec8. Model řízení lidských zdrojů9. Dynamický model trhu Cena ropy

Literatura

John Morecroft: Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach. Wiley, 2007.John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill/Irwin, 2000.Jay Forrester: Industrial Dynamics. Pegasus Communication, 1961.Kim Warren:Strategic Management Dynamics. Wiley, 2008.Robert Kaplan, David Norton: The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Press, 1996.

Garant

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.