Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz ze specializace HV (O01308263)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu O01308263 - Výběrový kurz ze specializace HV, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seminář navazuje na předmět didaktika hudební výchovy a prohlubuje orientaci studenta ve vybraných otázkách modernizace hudebně výchovného procesu.

Sylabus

Tvorba ŠVP, uplatnění základních kompetencí v Hv na 1. st. ZŠprojekty v Hvprůřezová témata (zejména uplatnění environmentální výchovy v rámci výchovy hudební)evaluace v Hv (slovní hodnocení)integrační princip (hudební pohádka)využití multimediální techniky v Hv tvorba powerpointových prezentací, stříhání zvukové stopy, stahování, krácení a vkládání hudebních videoukázek apod.)

Literatura

VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A. Slovní hodnocení v hudební výchově na 1. stupni základní školy. In: STARÁ, J. a kol. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha : Raabe, 2006. 79 s. ISBN 80-86307-28-X.). Podíl na publikaci (str. 57-66). VÁŇOVÁ. H.., TICHÁ, A., HERDEN. J. Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy v základním vzdělávání. UK - Pedagogická fakulta, 2007. 22 stran + CD. VÁŇOVÁ. H.., TICHÁ, A., HERDEN. J. Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy na gymnáziích. UK - Pedagogická fakulta, 2007. 23 stran + CD. VÁŇOVÁ, H., Powerpointové prezentace v hodinách hudební výchovy. Hudební výchova, roč. 18, 2010, č. 1 str. 11-14 . ISSN 1210-3683.VÁŇOVÁ, H.,Vizualizace v hudební výchově. In Kontexty hudební pedagogiky III. Sborník z mezinárodní konference konané 25.-26.9.2008 v Praze . Praha : PedF UK. 2009, s. 95-98. ISBN 978-80-7290-323-8.VÁŇOVÁ, H., Využití počítačové technologie při poslechu hudby - nový trend v didaktice hudební výchovy. 5. mezinárodní webová konference 2009 (katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 2009). Vydán recenzovaný elektronický sborník (ISSN 1802-6540).

Požadavky

vlastní powerpointová prezentace ke zvolenému výukovému tématualternativa: hudební pohádka

Garant

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

Vyučující

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.