Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ (O01315V22)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu O01315V22 - Možnosti využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství, nezbytných pro smysluplné využívání moderních informačních technologií ve výuce na 1. stupni základní školy. Nedílnou součástí cíle kurzu je seznámit studenty s možnostmi a mezemi využívání didaktických nástrojů digitální třídy v jednotlivých fázích vyučovací hodiny a přípravy na výuku.

Sylabus

Sylabus:• Aktuální problémy mediálního a informačního vzdělávání• Didaktické aspekty práce s ICT na 1.st.ZŠ• Rozvíjení znalostí a dovedností smysluplně využívat ve výuce televizi, počítač, internet, interaktivní tabuli, • Didaktické aspekty práce s interaktivním vzdělávacím obsahem - multimediální elektronické interaktivní učebnice• Nácvik práce s interaktivní tabulí a učebnicí • Náslechy ve výuce na 1.st.ZŠ s využitím ICT s následnou reflexí

Literatura

Literatura:• SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada, 2008.• SKALKOVÁ, J.: Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004.• PRŮCHA, J.: Moderní vzdělávací technologie. Praha: VŠJAK, 2003.• ČERNOCHOVÁ, M.: Příprava budoucích eUčitelů na eInstruction. Kladno: AISIS, 2003. • NEUMAJER, O.: ICT kompetence učitelů. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007.• ZOUNEK,J. : ICT v životě základních škol. Praha:Triton,2006• SLAVÍK J.,NOVÁK, J.: Počítač jako pomocník učitele: efektivní práce s informacemi ve škole. Praha,Portál 1997• Interaktivní učebnice • www.fraus.cz• www.vzdelani21.cz

Garant

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

Vyučující

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.