Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Hudební formy (OB2308157)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2308157 - Hudební formy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Téze úvodu do hudební estetiky. (1) Neznámý 24.05.2018 07:54 0
Téze+úvodu+do+hudební+estetiky. Neznámý 24.05.2018 07:54 0
Úvod do hudební estetiky Neznámý 24.05.2018 07:54 0
úvod do hudební estetiky - Staňková Neznámý 24.05.2018 07:54 0

Další informace

Cíl

Osvojení poznatků o vývoji, zákonitostech a znacích formové stavby a o zastoupení formových žánrů v konkrétních hudebních dílech, praktické ovládnutí základních stavebných mechanismů malých forem ve vokální i instrumentální podobě, a to jednak ve verifikační úloze teoretických poznatků, jednak v rámci přípravy na didaktické uplatnění této dovednosti v následném magisterském studiu.

Sylabus

1. Formotvorné elementy a jejich úloha ve skladbě celku, forma a tektonika 2. Motiv, téma figura, běh, perioda, dvojperioda 3. Malá jednodílná, dvoudílná, třídílná forma 4. Velká jednodílná, dvoudílná, třídílná forma 5. Rondo 6. Fuga, preludium 7. Variace 8. Sonátová forma 9. Sonátový cyklus 10. Suita 11. Cykly a klasifikace dle soudržnosti 12. Průmět formy do typických instrumentálních žánrů 13. Průmět formy do žánrů vokálních a vokálně instrumentálních

Literatura

BENEŠ, J. Čas a hudobná forma. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, II. Bratislava : VŠMU, 1998, s. 39 - 44. ISBN 80-85182-57-2. COLE, W. The Form of Music. 2. vyd. London : The Associated Board od the Royal Schools of Music, 1997. 182 s. ISBN 1-86096-027-8. HAVLÍK, J. Kantáta - vokální symfonie. In: Hudební věda, 1990, roč. XVII, č.1, s. 39 - 47. HAVLÍK, J. Česká symfonie 1945 - 1980. 1. vyd. Praha : Knižnice hudebních rozhledů, 1989. 402 s. ISBN 80-7039-005-0. HUCKE, H. Die Gesänge des Messordinariums. Funktion und Gestalt. In: Kirchenmusik nach dem Konzil. Leipzig : St. Benno-Verlag, 1967, s. 72 - 82. JANEČEK, K. Hudební formy. 1. vyd. Praha : SNKLHU, 1955. 491 s. JIRÁK, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. vyd. Praha : Panton, 1985. 411 s. KOHOUTEK, C. Hudební kompozice. Praha : Supraphon, 1989. 519 s. ISBN 80-7058-150-6. KUČERA, V. Vášnivé drama lidskosti. Hudební rozhledy, 1964, roč. 16, č. 9, s. 400 - 405. PROTOPOPOV, V. Istorija polifonii, 3. Moskva : Muzyka, 1985. 493 s. RAGS, J. Ob analize perioda. In: Voprosy metodiki prepodavanija muzykal´no-teoretičeskich disciplin, s. 41 - 84. SMOLKA, J. Fuga v české hudbě. 1. vyd. Praha : Panton, 1987. 442 s.

Požadavky

Zápočet: samostatný seminární výstup s teoretickou a instrumentální prezentací stavby zvolené formy a jejího výskytu v hudebním paradigmatu. Zkouška: verbální a instrumentální prezentace stavby forem a jejich výskytu v hudebním paradigmatu.

Garant

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.