Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie I (OB2312009)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312009 - Filosofie I, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy filosofického myšlení, jejich hlavními reprezentanty, proudy a filosofématy.

Sylabus

1. Základní rysy novověkého filosofického myšlení - vznik subjekt objektového rozvrhu světa.2. Descartova filosofie metodické skepse.3. Descartova ontologie  a occasionalismus.4. Spinozovo pojetí substance, boha a svobody.5. Leibnizova monadologie a předurčená harmonie světa.6. Přirozenoprávní teorie a filosofická koncepce tolerance7. Základy empirismu - Bacon a Locke8. Berkeleyho principy poznání9. Humovo pojetí substance a kauzality10. Kantova transcendentální filosofie a základy autonomní etiky11. Německá klasická filosofie12. Hegelovo pojetí dějin a dějinnosti

Literatura

Husserl, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia 1972.Rod, W. Novověká filosofie I. (od Francise Bacona po Spinozu). Praha: OIKOYMENH 2001.Rod, W. Novověká filosofie II. (od Newtona po Rousseaua). Praha: OIKOYMENH 2004.Hoffding H., Král, J. Přehledené dějiny filosofie. Praha 1947Sobotka, M., Znoj, M., Moural, J.  Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: Filosofia 1994. Pramenná literatura: Bacon, Descatres, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Fichte, Schelling, Hegel

Požadavky

Semestrální kurz Filosofie I. je zakončen zápočetem. Koná se formou písemného testu založeném na otevřené otázce týkající se vybraného filosofa a jím promýšleného filosofického problému.

Vyučující

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.