Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický kurz A I (OB2312011)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312011 - Filozofický kurz A I, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kursu je naučit studenty interpretovat klasické, ale i moderní a současné filosofické texty a porozumět příslušným pojmům v jejich souvislostech a aktuálním významu.

Sylabus

V kursu se budeme zabývat jednak interpretací daného textu, ale zároveň výkladem příslušných pojmů v širších historicko-filosofických souvislostech. Zaměříme se především na pojmy s aktuální relevancí. Naší otázkou bude, jak na základě klasických filosofických pojmů, jako je Kantovo pojetí autonomie, reinterpretovat rámec dnešních diskusí o tomto pojmu.

Literatura

Adorno, A.-Horkheimer, M., Dialektika osvícenství, Praha 2009.Marcuse, H., Jednorozměrný člověk, Praha 1991.Adorno, Th.W., Estetická teorie, Praha 1997.Hauser, M., Adorno: moderna a negativita, Praha 2005.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, znalost probrané látky.

Vyučující

Mgr. Michael Hauser, Ph.D.Mgr. David Rybák, Ph.D.