Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický kurz B I (OB2312012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312012 - Filozofický kurz B I, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s událostmi a okolnostmi, které ovlivnily Nietzscheho myšlení a rozšířit tak interpretační rámec pro četbu Nietzscheho děl. V rámci semináře (cvičení) budou čteny texty v německém jazyce a porovnávány s českým překladem, hermeneutickou a sémanticko-lingvistickou metodou budou vykládány vybrané pasáže pro ujasnění terminologie a interpretace textu.

Sylabus

1) Život a dílo - Röcken, Naumburk, Bonn, Basilej, vliv Schopenhauera, Overbecka, Richarda a Cosimy Wagnerových, Triebschen                    - Zrození tragédie z ducha hudby (1872), od 1873 postupně Nečasové úvahy                    - Podstata a funkce umění, dionýské a apollinské, metafyzický a psychologický výklad umění, pojetí poznání, interpretace 2) Odmítnutí metafyziky - naturalisticko-psychologický přístup, Lidské, příliš lidské, Ranní červánky                                  - kritika metafyziky, ontologie, ideje Boha 3) Nový obrat k metafyzice objektivní vůlí k moci, Tak pravil Zarathustra, Wille zur Macht, Der Antichrist                      -  kosmologie, vůle k moci, věčný návrat téhož, vůle k moci a interpretace. 

Literatura

Nietzsche, F. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Goldmann Verlag. Augsburg: 1994. ISBN 3-442-07555-6.Nietzsche, F. Nietzsche Studienausgabe. Band 4. Fischer Bücherei. Hamburg: 1968.Nietzsche, F. Ecce homo. Wie man wird, was man ist. Verlag von Philipp Reclam. Leipzig: 1942.Nietzsche, F. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart: 1930.Nietzsche, F. Der Antichrist. Nordland Verlag. Berlin: 1941. Nietzsche, F. Rané texty o hudbě a řeči. OIKOYMENH. Praha: 2011. ISBN 978-80-7298-419-0.Geoffrey Clive. The Philosophy of Nietzsche. The New American Library. New York: 1965.Hrbek, M. Smrt boha v Nietzschově filosofii. Academia. Praha: 1997. ISBN 80-200-0588-9.Köhler, J. Tajemný Zarathustra. Votobia. Olomouc: 1995. ISBN 80-85885-87-5.Nejedlý, Z. Nietzscheova tragedie. Dobrá edice. Praha:1926.Wolfgang Röd; Heinrich Schmidinger; Rainer Thurnher. Filosofie 19. a 20. století III. OIKOYMENH. Praha: 2009. ISBN 9788072981779. 

Vyučující

Mgr. Andrea FleischerováPhDr. Věra Jirásková, Ph.D.