Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický kurz B II - (OB2312014)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312014 - Filozofický kurz B II -, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kursu je naučit studenty interpretovat klasické, ale i moderní a současné filosofické texty a porozumět příslušným pojmům v jejich souvislostech a aktuálním významu.

Sylabus

V kursu se budeme zabývat jednak interpretací daného textu, ale zároveň výkladem příslušných pojmů v širších historicko-filosofických souvislostech. Zaměříme se především na pojmy s aktuální relevancí. Naší otázkou bude, jak na základě klasických filosofických pojmů, jako je aristotelská "zdatnost" nebo Kantova "autonomie", reinterpretovat rámec dnešních diskusí o tomto pojmu.

Literatura

Aristotelés, Etika Níkomachova. Praha, Rezek 1996.Kant, I., Kritika praktického rozumu. Praha, Svoboda 1996.Kant, I., Základy metafyziky mravů. Praha, Svoboda 1976.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, znalost probrané látky.

Garant

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.Mgr. Michael Hauser, Ph.D.