Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz I - filosoficko-religionistický- Filosofie člověka (OB2312027)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312027 - Výběrový kurz I - filosoficko-religionistický- Filosofie člověka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je úvést studenty do problematiky filosofické antropologie, promýšlet základní existenciály zrození, smrti, svobody, jazyka, myšlení a činnosti.

Sylabus

·        Mýtické pojetí člověka v postmoderní reflexi·        Základní metafyzické figury lidství - animal rationale, imago Dei a ego cogito·        Univerzalita člověka v moderní filosofické antropologii univerzalita rozumu, smyslů, činností, mravnosti·        Rasy a rasismus jako dávné téma filosofické antropologie·        Jak známe a můžeme poznat dávné civilizace - strukturalismus a zmizení figury lidství·        Homo faber v moderní fil. antropologii·        Homo ludens·        Člověk je bytost, která se umí smát - má smysl pro humor·        Ens amans·        Problém tělesnosti a prožívání·        Člověk bytost vztahová

Literatura

Pelcová, N.: Vzorce lidství? filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál 2010. Tresmontant, C.: Bible a antická tradice. Praha, Vyšehrad 1998. Freud, S.: Totem a tabu. Vtip. O člověku a kultuře. Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů, Smutné tropy, Mýtus a význam, Rasa a dějiny. Foucault, M.: Dějiny šílenství. Praha 1993. Scheler, M.: Místo člověka v kosmu. Ordo amoris, O studu, Můj filosofický pohled na svět. Bergson, H.: Smích, Čas a svoboda. Fink, E.: Hra jako symbol světa. Oáza štěstí. Levinas, E.: Existence a ten, který existuje.

Požadavky

Zápočet získá student za aktivní účast na semináři.

Garant

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.