Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz II - eticko-antropologický - Ethos a krásná literatura (OB2312030)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312030 - Výběrový kurz II - eticko-antropologický - Ethos a krásná literatura, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je ukázat interdisciplinární vztahy mezi uměním, etikou a filosofií a předvést možnosti využití krásné literatury při výuce filosofie a etiky na středních školách.

Sylabus

1. Homér Odyssea, Aischylos Prométheus2. Sofoklés Antigona, Euripidés Médea3. Svatováclavské legendy, Alexandreida4. Boccaccio Dekameron, Shakespeare Zkrocení zlé ženy5. Komenský Labyrint světa a ráj srdce, Calderón Život je sen6. Voltaire Candide, Diderot Jakub Fatalista7. Ibsen Peer Gynt, Defoe Robinson Crusoe8. Zeyer Jan Maria Plojhar, Nietzsche Tak pravil Zarathustra9. Sartre Zeď ( cyklus povídek), Camus Cizinec10 M.Kundera Nesmrtelnost, Pratchett Malí bohové

Literatura

Eco U.: Skeptikové a těšitelé, Svoboda Praha 1995 Heidegger M.: Básnicky bydlí člověk, OIKOYMENH Praha 1993 Freud S.: O člověku a kultuře, Odeon Praha 1990 Myšlení o divadle I a II, Herrmann a synové, Praha 1993 Kossak J.: Existencialismus ve filosofii a literatuře, Svoboda Praha 1978 Mokrejš A.: Filosofie a život - život a umění, FÚ AV Praha 1995 Vernant J.-P.: Vesmír - Bohové - Lidé, Paseka Praha 2001 Němec I., Horálek J. a kol., Dědictví řeči, Panorama Praha 1986 Perniola A.: Estetika 20. století, Karolinum Praha 2000 Pramenná díla odpovídající jednotlivým epochám.

Požadavky

Aktivní účast na seminářích, zpracování referátu, četba probíraných děl.

Garant

PhDr. Miloslava Blažková, CSc.