Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz II - eticko-antropologický - Antropologie rodiny (OB2312031)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312031 - Výběrový kurz II - eticko-antropologický - Antropologie rodiny, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student se seznámí se základní terminologií, kterou používá antropologie v oblasti studia příbuzenství a rodiny, dále s vývojem rodiny v evropských dějinách a seznámí se s odlišnostmi rodin v různých kulturách.

Sylabus

Úvod, rodina - přehledZákladní příbuzenská terminologieRodina v dějinách - antická rodina- rodina ve středověku- novověká rodinaRodina v různých kulturáchŽidovská rodinaMuslimská rodinaRomská rodinaSoučasná rodinaMuž a žena v rodiněDítě v rodině 

Literatura

Goody, Jack. Proměny rodiny v evropské historii: historicko-antropologická esej. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006.Horská, P. - Kučera, M. - Maur, E. - Stloukal, M. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama, Praha, 1990.Horský, J. - Seligová, M. Rodina našich předků. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1997.Matějček, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují. Portál, Praha, 1995.Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. SLON, Praha, 2003.Možný, Ivo. Sociologie rodiny. SLON, Praha, 1999.Možný, Ivo. Moderní rodina. Nakladatelství Blok, Brno, 1990.Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou. SLON, Praha, 2001.  

Požadavky

1) Písemná práce na zadané téma (nebo referát ve výuce)2) Zápočtový test

Garant

Mgr. Markéta Dvořáková