Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz III - ekonomicko-regionalistický - Role muzea v občanské výchově (OB2312033)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312033 - Výběrový kurz III - ekonomicko-regionalistický - Role muzea v občanské výchově, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je dovést studenty k zamyšlení nad využitím muzea v jejich budoucí pedagogické praxi a k přípravě vlastního výchovně-vzdělávacího programu pro návštěvu muzea.

Sylabus

Účast na vybraných výchovně-vzdělávacích projektech pražských muzeí, galerií, knihoven a archivů (Národní galerie, Národní pedogogické muzeum, apod.) podle jejich aktuální nabídky.

Literatura

Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. (ed.) A. Brabcová. Nadace OSF Praha a Nakladatelství Juko. Náchod, 2003. M. a N. Křístkovi, Pracovní listy. In: Učím s radostí. Zkušenosti - lekce - projekty. Kritické myšlení a Step by step ČR, Agentura Strom. Praha, 2003, s.173 - 181.

Požadavky

1) aktivní účast na organizovaných exkurzích2) vypracování reflexe na navštívená muzea3) vypracování jednoho vlastního výchovně vzdělávacího projektu

Garant

Mgr. Markéta Dvořáková