Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz IV - sociologicko-politologicko-právní - Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení (OB2312036)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312036 - Výběrový kurz IV - sociologicko-politologicko-právní - Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Přiblížit studentům na vybraných autorech a tématech vývoj evrop. soc.-politického myšlení - kontinuitu a diskontinuitu těchto názorů a přístupů

Sylabus

1. Antika : Sociálně politické myšlení Platóna                Aristotelovo pojetí společnosti a státu a jeho kritika Platónových názorů2. Středověk :  Sociálně politické ideje Augustina Aurelia a Tomáše Akvinského3. Renesance:  Renesanční pojetí státu a vládnutí u N.Machiavelliho                        Renesanční utopické teorie - u T.Mora, T.Campanelly, a F.Bacona.4. Novověk : Nové přístupy ke státu a  politice u T.Hobbese, J.Lockea, J.J.Rouseau.

Literatura

Platón : Ústava. Svoboda, Praha 1993Aristoteles : Politika. Oikoymenh, Praha 1999Machiavelli, N.: Vladař. Odeon, Praha 1969Locke, J. Druhé pojednání o vládě. MF, Praha 1988Rousseau, J. J.: Rozpravy. MF, Praha 1987 Tretera,I: Nástin dějin evropskáho myšlení. Paseka.Praha 2002 

Požadavky

K zápočtu je nezbytné přečíst primární literaturu (v urč. příp. část prác) a napsat a odevzdat v předstihu sem. práci v rozsahu 3- 5 stra. Zápočet spočívá v rozhovoru nad přečteným a zpracovaným textem (může nahradir referát v hodině) + doplňující otázka z přednášek

Garant

PhDr. Josef Stracený, CSc.