Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie II (OB2312110)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2312110 - Filozofie II, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Poklasická filosofie existence - S. Kierkegaard2. Filosofie života - Fr. Nietzsche a H. Bergson3. Fenomenologie - pojetí lidské  zkušenosti, času a konceptu přirozeného světa4. Fundamentální ontologie  M. Heideggera a analytika lidského pobytu5. Personalismus - M. Buber a E. Lévinas6. Filosofie jazyka a její podoby (Wittgenstein, logický pozitivismus, hermeneutika)

Literatura

 Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann a synové 1997.Kouba, P. Friedrich Nietzsche. Filosofická interpretace. Praha: OIKOYMENH 2006.Patočka, J. Negativní platonismus. Praha: OIKOYMENH 2007.Fink E.: Bytí, pravda, svět. OIKOYMENH, Praha 1996. Patočka J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. OIKOYMENH, Praha 1995. Patočka J.: Úvod do fenomenologické filosofie. OIKOYMENH, Praha 1993. Pešek J.: Proměny času ve vztahu k bytí a jeho možnému smyslu. Ježek, Praha 1995. Husserl E.: K fenomenologii vnitřního časového vědomí. Ježek, Praha 1995. Heidegger M.: Bytí a čas. OIKOYMENH, Praha1996. Heidegger M.: O pravdě a Bytí. Váhy, Praha 1993. Dále pramenná literatura: díla autorů Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Wittgenstein ad. 

Požadavky

Ústní zkouška zahrnuje období od počátku novověku do doby moderní. Student prostuduje 2 tituly doporučené literatury, o nichž bude vedena ústní rozprava.

Garant

PhDr. Miloslava Blažková, CSc.