Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (OB23142003)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB23142003 - Filozofie výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení s filosofickou problematikou ve výchověDopad filosofických směrů na oblast výchovy a vzděláváníFilosofické otáky individualismu a kolektivismuFilosofie výchovy a její uplatnění Profesně-etické otázky učitelství

Literatura

GRAY, D. Dvě tváře liberalismu. Praha, MF. 2004PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000.PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha : SPN, 1991.PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. Praha : SPN, 1991.PATOČKA, J. Péče o duši I. - III. Praha : OIKOYMENH, 2002.MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha : OIKOYMENH, 1996.SOKOL, J. PINC, Z. Antroplogie a etika: TRITON ,Praha 2004KOHÁK, E. Zelená svatozář. SLON, Praha 2000

Požadavky

Seminární práce nebo předložení projektu výuky

Garant

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.