Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupně výstupní komunikace (OB2319612)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OB2319612 - Vstupně výstupní komunikace, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Základní pojmy a obecné principy kybernetiky a robotechnikySystémy robotů a průmyslových manipulátorůŘídicí systémy robotůVztahy mezi konstrukčním řešením robotů a jejich užitnými vlastnostmiSoftwarové vybavení řídicích systémů robotů, obecné a problémově orientované programovací jazykyOrganizační zajištění kooperace robotů a průmyslových manipulátorů s klasickými výrobními zařízenímiModelování činnosti robotu využitím systému ROBOLAB a LEGO MINDSTORMS

Literatura

BAUM, D. Definitive Guide to LEGO MINDSTORMS. 2nd Edition. Berkeley : Apress, 2002.BAUM, D. et al. Extreme Mindstorms: an Advanced Guide to Lego Mindstorms. Berkeley : APress, 2000.ERWIN, B. Creative projects with LEGO Mindstorms. Boston : Addison-Wesley, 2001.FERRARI, M. et al. Building Robots With Lego Mindstorms : The Ultimate Tool for Mindstorms Maniacs. Osborne : Syngress, 2001.FERRARI, M. et al. LEGO Mindstorms Masterpieces: Building Advanced Robots. Osborne : Syngress, 2003.HÄBERLE, H. a kol. Průmyslová elektronika a informační technologie. Praha : Sobotáles, 2003.HILL, T. Production / Operations Management. Cambridge : McGraw-Hill, 1991.SENN, J. A. Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities. 3rd Edition. New Delhi, Prentice Hall, 2003.WILCHER, D. LEGO Mindstorms Mechatronics : Using Systems and Controls to Build Sophisticed Robots. New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2003.

Garant

PhDr. Jakub LapešMgr. Daniel Tocháček