Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický diskurz II. (OBUZ12002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OBUZ12002 - Filozofický diskurz II., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními liniemi evropského myšlení, jejich představiteli a filosofickými koncepcemi. To má vést k tomu, aby student objevil to, co je v evropském myšlení jedinečné.

Sylabus

V druhém semestru se nejprve zaměříme na středověkou filosofii a na její způsob rozvíjení linie idealistické (platónské) a dynamicko-vědecké (aristotelské). Hovořit budeme o středověkém realismu, konceptualismu a nominalismu v souvislosti se sporem o univerzálie. Seznámíme se s renesančním myšlením a s jejím pojetím člověka a kosmu. Probereme zlom ve vývoji filosofie, který nastal s příchodem novověku. Věnovat se budeme filosofii Descartově, Spinozově, Kantově a základním myšlenkám osvícenství. Ukážeme si pak pojetí světa a člověka u Nietzscheho a Marxe.

Literatura

Doporučená literatura:Kunzmann Peter, Burkhard Franz-Peter: Encyklopedický atlas filosofie. Praha 2001. (Lze nalézt na internetové stránce KOVF) Drtina, Fr.: Úvod do filosofie I,II. Praha 1929.Höffding Harald, Král Josef: Přehledné dějiny filosofie, Praha 1947. Olšovský J.: Slovník filosofických pojmů současnosti, Praha 1999.Kříž Antonín: Vysvětlivky k některým Aristotelovým pojmům, in Aristotelés: O duši. Praha 1995, str. 137-226.De Vries, J.: Základní pojmy scholastiky. Praha, Rezek 1998. Literatura k jednotlivým obdobím dějin filosofie:Machovec Dušan: Dějiny antické filosofie, Praha 1993.Steenberghen Fernand van: Dějiny středověké filosofie, TRS 1990.Čechák-Sobotka-Sus: Co víte o novověké filosofii? Praha 1984.

Požadavky

Požadavky ke zkoušce:Znalost látky vyložené během ZS a LS (filosofické směry a jejich představitelé, pojmy).  

Garant

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.prof.ThDr. et ThDr. Otakar A. Funda