Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (OBUZ12107)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OBUZ12107 - Filosofie výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Výchova v krizi a výchova jako východisko z krize světa.2. Dilemata a antinomie výchovy a vzdělávání.3. Prameny a proměny výchovné autority.4. Archetypy výchovy.5. Východiska a podoby moderní pedagogické antropologie.6. Výchova v postmoderní reflexi.

Literatura

Odborná literatura:Pelcová, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, Karolinum, 2000.Pelcová, N. Vzroce lidství.: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál 2010.Michálek, J. Topologie výchovy. Praha, OIKOYMENH 1996.Palouš, R. K filosofii výchovy. (Východiska fundamentální agogiky). Praha, SPN, 1991.Palouš, R. Čas výchovy. Praha, SPN, 1991.Palouš, R. Ars docenti. Praha, Karolinum, 2004.Patočka, J. Péče o duši I. ? III., Praha,OIKOYMENH, 1996, 1999, 2002.Henriksen, J. O., Vetlesen A. J. Blízké a vzdálené. Boskovice, Nakl. Albert, 2000.Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Hermann a a synové, 1995.FINK, E. Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Würzburg, Königshausen und Neumann, 1992.Filosofické prameny.

Požadavky

Požadavkem k získání zápočtu je aktivní účast na semináři a obhájení seminární práce.

Garant

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.