Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Moрфология I (OEB2316021)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OEB2316021 - Moрфология I, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cíl kurzu: Seznámit studenty teoreticky a prakticky s morfologickým systémem současné ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu, a to nejen vzhledem ke zvláštnostem systémovým, ale zejména i funkčním. Výklad opřít i o vhodně vybrané poznatky z diachronní morfologie. Věnovat rovněž pozornost základům slovotvorby, akcentologie a ortografickým jevům souvisejícím s probíraným mluvnickým učivem.

Sylabus

Gramatika, její předmět a úkoly. Vztah gramatiky k ostatním složkám jazykového systému. Předmět morfologie. Slovo a komunikace. Funkce slova ve větě. Lexikální a gramatický význam. Gramatická kategorie. Morfém a jeho charakteristika. Morfematická struktura slova. Slova odvozená a složená. Slovní druhy a jejich problematika. Kritéria klasifikace slov. Lexikálně gramatická charakteristika jednotlivých slovních druhů.Sloveso.  

Literatura

odborná literatura: ADAMEC, P.; HRABĚ,J. ; JIRÁČEK, I.; ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny I. Brno 2001.ADAMEC, P.; HRABĚ,J. ; JIRÁČEK, I.; ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny I. Brno 2003. HAVRÁNEK, B. a kol. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Praha: SPN, 1976. KOPECKIJ, L. V. Morfologija sovremennogo russkogo litěraturnogo jazyka. Praha: SPN, 1976. ŠVEDOVA, N. J. a kol. Grammatika sovremennogo russkogo litěraturnogo jazyka. Moskva, 1970. HAVRÁNEK, B.; JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1981. ŠVEDOVA, N. J. a kol. Russkaja grammatika. Moskva, 1990. DLOUHÝ, M.; SPIRIDONOV, V. Texty a úlohy k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha: UK- PedF, 1995. JEFREMOVA, T. F.; KOSTOMAROV, V. G. Slovar' grammatičeskich trudnostej russkogo jazyka. Moskva: Russkij jazyk, 1993. Kompleksnyj slovar' russkogo jazyka. Pod red. A. N. Tichonova. Moskva: Russkij jazyk, 2001.KOPROV, V. J. Variantnyje formy v russkom jazyke. Moskva, 2006. BRČÁKOVÁ, D.; MISTROVÁ, V.; STIESOVÁ, J. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha: Karolinum, 2003. MISTROVÁ, V.; OGANESJANOVÁ, D.; TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004.

Požadavky

Письменный  экзаменморфемный анализ словтерминология глагол - категории, типы спряжения, классы ...перевод

Garant

doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.