Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz ze specializace DV:divadelní dílna (OK0615265)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0615265 - Výběrový kurz ze specializace DV:divadelní dílna, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je nabídnout studentům takový typ práce a získávání zkušeností, který pomůže rozšířit a prohloubit jejich kompetence ve směru vědomé práce s prostředky a postupy dramatických umění. Cílem kurzu je též zprostředkovat studentům inspirativní setkání s novými osobnostmi, které mohou otevřít studentům nové cesty, motivovat k další práci a získávání zkušeností na dalších dílnách podobného charakteru mimo fakultu samotnou.V případě studentů dramatické výchovy, pro něž je kurz přednostně určen, očekáváme schopnost transferu zkušeností do práce s dětmi. Dalším cílem kurzu je umožnit setkávání studentů různých ročníků studia, oborů i škol, stejně tak i setkávání studentů a učitelů z praxe a jejich vzájemné obohacování.

Sylabus

Hodinová dotace:  Kurz bude realizován formou blokových dílen případně formou samostatné práce studentů na inscenačním tvaru, která bude průběžně konzultován s garantem kurzu.Počet kreditů: 2Ukončení: zápočetCílová skupina: kurz je přednostně určen pro studenty učitelství pro 1.st. ZŠ, specializace dramatická výchova.Garant: doc.Mgr. Radek MarušákKurz je reailzován v těchto podobách (student volí jednu z nich)A/ Účast na pětidenní přehlídce Dětská scéna, včetně účasti na některé z dílen této přehlídky.V případě této volby se student zúčastní národní přehlídky Dětská scéna v jejím plném rozsahu, tedy včetně dílen, představení i diskusí. Tato přehlídka se koná v červnu, student ji může absolvovat v kterémkoli ročníku studia.B/ Samostatná inscenační práce s prezentací výstupu.V případě této volby skupina studentů připraví vlastní jevištní tvar, který bude mít podobu inscenace. Skupina volí formy samostatné práce, průběžně však nabízí jednotlivé fáze tvorby ke konzultaci garantovi kurzu.C/ Účast na některé z vypsaných víkendových dílen, zaměřených na získávání zkušeností s divadelní prací.Student si zvolí minimálně jednu z vypsaných víkendových dílen. Nabídka dílen bude zveřejněna na webu katedry, v informačním systému fakulty i na nástěnce katedry primární pedagogiky PedF UK před otevřením zápisu do kurzu.

Literatura

Kurz je činnostní.

Požadavky

-         výběr jedné z variant a aktivní účast a práce v dílnách, příp. aktivní práce při přípravě jevištního tvaru v případě varianty B-         obhajoba výstupu - výstupy z kurzu jsou stanoveny na základě volby varianty:A/ Zpracování didaktického materiálu na základě zkušeností z dílny (lekce, souboru cvičení, technik, videonahrávky apod.) nebo reflexe, obsahující popis průběhu dílny a zhodnocení zkušeností z dílny v kontextu studia oboru.B/ Prezentace inscenace případně videonahrávky.

Garant

doc. Mgr. Radek Marušák

Vyučující

doc. Mgr. Radek Marušák