Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení v praxi II (OK0732K42)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0732K42 - Řízení v praxi II, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Předmět Řízení v praxi II je zaměřen na propojení teoretických poznatků s praxí se zaměřením na obsah předmětu Finanční management, Ekonomika vzdělávání, Základy práva, Pracovní a Školské právo.Tematicky je RvP II zaměřena na základní oblasti: Školského práva Školského zákona Zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí právní předpisy Správního řádu v praxi ředitele školy Pracovního práva Zákoníku práce a prováděcí právní předpisy Pracovního řádu pro zaměstnance školství Odměňování zaměstnanců ve školství Kompetence zřizovatele při financování škol Rozpočet školy a jejich součásti Fondy příspěvkové organizace Účetnictví: zákon o účetnictví Doplňková a jiná činnost, zásady odměňování Kontrola - obecné principy kontroly

Literatura

Literatura uvedena u předmětu Finanční management, Ekonomika vzdělávání, Základy práva, Pracovní a školské právo, na který je předmět Řízení v praxi II obsahově zaměřen.

Garant

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.