Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení v praxi III (OK0732K46)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0732K46 - Řízení v praxi III, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematicky je předmět Řízení v praxi III zaměřena na základní oblasti předmětů Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí: tvorba, implementace a korekce ŠVP autoevaluace školy evaluace ped procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledků vzdělávání, nastavení kritérií řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy,základní tendence vzdělávací politiky, regionální i odborná specifika analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, užití dalších metod) identifikace a tvorba různých typů plánů a strategií kvalita TQM organizace Leadership - Styly vedení lidí, Emoční inteligence, Osobnost ředitele školy a jeho kompetence Personální management - Výběr a adaptace pracovníků,Rozvoj a hodnocení pracovníků,Odměňování a péče o zaměstnance Motivace - Tradičních motivační teorie,Moderní trendy v motivaci,Teorie vitality

Literatura

Literatura je uvedena v předmětu Řízení pedagogického procesu I, Selfmanagement, Vedení lidí, na který je obsahově předmět Řízení v praxi III zaměřen.

Garant

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.