Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie I B (OKB2312009)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKB2312009 - Filosofie I B, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem je usnadnit přístup k porozumění pobytu (Dasein) v dnešní době

Sylabus

Existence jako problém vyvstáváníCesta jako analogon životního pohybuAutentická a neautentická existenceProblém rescendence a transcendenceArché, telos, dynamis a energeia v životním pohynuHermeneutika ergonuLévinasova asymetrická odpovědnost a současnostOntologická diference a teorie vědyÚloha smrti  a existenceGestell a současnostEpimeleia jako základ sebepoznáníEr-eignis a domov

Literatura

Patočka, J. Péče o duši I. Praha : Oikumene, 1996.Heidegger, M. Bytí a čas. Praha : Oikumene 2002.

Garant

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.