Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie II B (OKB2312012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKB2312012 - Filosofie II B, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základy filosofického myšlení.

Sylabus

Kurz navazuje na Filosofie  B I.Je přednášen ve třech konzultacích kombinovaného studia:1. Zkušenost.  Bůh a důkazy boží existence, spor o univerzálie2. Filosofie přírody a člověka3. Filosofie dějin a politická filosofie

Literatura

.A.Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN Praha 1990L.Benyovský a kol., Filosofická propedeutika I. Sofis Praha 1998L.Benyovský a kol., Filosofická propedeutika II. Sofis Praha 2001I,Blecha, Filosofie, Olomouc 1998I. Blecha, Filosofická čítanka, Olomouc 2000Konrad Liessmann, Gerhard Zenaty. O myšlení (Úvod do filosofie), Votobia Olomouc 1994 

Požadavky

Zkouška je založena na studentovu rozboru jednoho z pžednášených filosofických problémů.

Garant

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.