Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (OKB2314201)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKB2314201 - Filozofie výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je rozvinout filozofické uvažování v oblasti výchovy a vzdělávání a současně seznámit studenty s některými základními filozofickými směry a otázkami , které se objevují implicitně i explicitně v uvedené problematice. Současně ukázat na vliv jednotlivých filozofických směrů na kategorie cílů a obsahu ve výchově a vzdělávání.

Sylabus

Tematické okruhy 1, Filozofie výchovy a její opdstanění 2, Filozofické otázky ve výchově 3, Filozofie výchovy, cíle, obsah, podmínky a prostředky výchovy 4, Obraz člověka na pozadí výchovně vzdělávacího snažení 5, Výchova jako záměr, samozřejmost a možnost 6, Chápání samozřejmosti a přirozenosti ve výchově 7, Usměrňování a svoboda vůle 8, Jednotlivé filozofické směry a jejich dopad na výchovu 9, Paradigmata v uvažování o výchově a vzdělávání

Literatura

Bednář, J. České myšlení, Filosofia Praha 1996Patočka,J.Filosofie výchovy. PedfUk, Praha 1997Palouš, R. Čas výchovy. Praha, SPN 1991Pelcová, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. ISV Praha 2001Pelcová, N., Hogenová, A. : Imaginace ve výchově , umění a sportu.UK, Praha 2010Pelikán, J. Výchova jako teoretický problém. Amosium, Ostrava 1995Piťha, P. Výchova naděje společnosti. Poustevník , Praha 2006 Poněšický, J. Člověk a jeho postavení ve světě: filosofické otázky- psychologické odpovědi. Triton, Praha. 2006Popper, K. Otevřená společnost a její nepřátelé. Oikumeneh, Praha, Praha 1994Tretera, I. : Dějiny filosofie. FFUK, Praha 2003Sokol, J. Pinc, Z. Antropologie a etika. Triton, Praha 2004 Znoj, M. Český liberalismus. Torst Praha 1995

Požadavky

  Požadavky ke zkoušce: prostudované minimálně 4 publikace z uvedené problematiky

Garant

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.