Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupně výstupní komunikace (OKB2319612)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKB2319612 - Vstupně výstupní komunikace, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Teoretická příprava·        Vlastnosti obecného vstupně výstupního systému/zařízení·        Hardware počítače, zaměření na sběrnici počítače·        Pochopení adresových, datových a řídících částí sběrnice·        Obsazení adresového vstupně výstupního prostoru·        Problematika paralelního a sériového přenos dat včetně kvitovací komunikace (handshaking)·        Hardwarová a softwarová přerušení, AD/DA převodníky·        Seznámení s technickou a programátorskou realizací·        Použití diskrétních elektronických součástek·        Druhy modulací a aplikace PWM·        Algoritmické konstrukce a programování modulu Arduino·        Syntaxe jazyka Wiring·        Práce s rozšiřujícími knihovnami a moduly (shieldy) Praktické výstupy·        Návrh a konstrukce vlastního obecného vstupně výstupního zařízení a jeho programová obsluha·        Práce s vývojovým prostředím (IDE) modulu Arduino·        Propojení Arduina s osobním počítačem·        Jednoduchá zapojení s diskrétními prvky (diody, tranzistory)·        Regulace výkonu stejnosměrného motoru pomocí PWM·        Zapojení s dalšími IO·        Zapojení se segmentovým displayem·        Načítání a vyhodnocování vstupů pomocí Arduina·        Měření fyzikálních veličin pomocí Arduina (a zobrazení na PC)·        Zapojení s dalšími moduly (shieldy) pro Arduino

Literatura

- MALÝ, Martin. Arduino: měříme a zobrazujeme fyzikální veličiny. Root.cz [online]. Internet info, 2010, 2.9.2010 [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/arduino-merime-a-zobrazujeme-fyzikalni-veliciny/- Language reference. Arduino [online]. Arduino [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://arduino.cc/en/Reference/HomePage- Examples. Arduino [online]. Arduino [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage- BARRAGÁN, Hernando. Wiring [online]. c2003- [cit. 2014-01-27]. Dostupné z: http://wiring.org.co/

Garant

PhDr. Jakub LapešMgr. Daniel Tocháček