Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy a etika učitelství (OKBPV14103)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKBPV14103 - Filozofie výchovy a etika učitelství, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je uvést studenty do současného diskurzu v oblasti filozofie výchovy a souvisejících témat.

Sylabus

1. Vymezení filozofie výchovy. 2. Rozdíl přirozeného a teoretického postoje.3. Rozdíl mezi vědeckým přístupem a přístupem filozofickým ke vztahu člověka a světa, k výchově a kultivaci.4. Specifičnost lidského tvora. 5. Komunikace a dialog.6. Vymezení etiky.7. Co rozumíme mravností, morálkou a etikou. 8. Různá pojetí pojmů a jejich historické předpoklady.9. Etika v postmoderní době: principy a antinomie.

Literatura

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha : Institut sociálních vztahů, 2001. ISBN 80-85866-64-1.PROKEŠOVÁ, M. Filosofie výchovy. Ostrava : PedF OU, 2004. ISBN 80-7042-693-4.SEMRÁDOVÁ, I. Etika. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-403-0

Garant

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.