Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický diskurz I (OKBUZ1201)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKBUZ1201 - Filozofický diskurz I, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

V prvním semestru se nejprve budeme věnovat významu filosofie v dnešní době. Dále si vyložíme základní filosofické pojmy a disciplíny: kategorie, jsoucno, bytí, substance, akcident, subjekt, příčina, princip, ontologie, metafyzika, etika, noetika, logika, estetika. Poté rozvineme tří základní myšlenkové linie: materialistickou (Démokritos), idealistickou (Platón), dynamicko-vědeckou (Aristotelés). Představíme pak filosofické školy helenismu a pozdní antiky, které na ně navazují nebo vytvářejí filosofii svébytnou: epikureismus, stoicismus, skepticismus. Seznámíme se také s filosofickým významem židovství a křesťanství.  

Literatura

Doporučená literatura:Kunzmann Peter, Burkhard Franz-Peter: Encyklopedický atlas filosofie. Praha 2001. (Lze nalézt na internetové stránce KOVF) Drtina, Fr.: Úvod do filosofie I,II. Praha 1929.Höffding Harald, Král Josef: Přehledné dějiny filosofie, Praha 1947. Olšovský J.: Slovník filosofických pojmů současnosti, Praha 1999.Kříž Antonín: Vysvětlivky k některým Aristotelovým pojmům, in Aristotelés: O duši. Praha 1995, str. 137-226.De Vries, J.: Základní pojmy scholastiky. Praha, Rezek 1998. Literatura k jednotlivým obdobím dějin filosofie:Machovec Dušan: Dějiny antické filosofie, Praha 1993.Steenberghen Fernand van: Dějiny středověké filosofie, TRS 1990.Čechák-Sobotka-Sus: Co víte o novověké filosofii? Praha 1984.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Znalost látky vyložené během ZS (filosofické směry a jejich představitelé, pojmy, četba: Platón Symposion.   Požadavky ke zkoušce:Znalost látky vyložené během ZS a LS (filosofické směry a jejich představitelé, pojmy).   

Garant

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.prof.ThDr. et ThDr. Otakar A. FundaMgr. Michael Hauser, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michael Hauser, Ph.D.