Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy, etika profese (OKO131112)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OKO131112 - Filosofie výchovy, etika profese, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty se základy etiky obecně a etickými aspekty učitelské profese

Sylabus

Obsahové vymezení:Filosofie výchovy Rozdíl přirozeného a teoretického postoje. Rozdíl mezi spec. vědeckým přístupem a přístupem filosofickým ke vztahu člověka a světa, k výchově a kultivaci." Specifičnost lidské bytosti. " Komunikace a dialog.Etika profese" Co rozumíme mravností, morálkou a etikou." Různá pojetí pojmů a jejich historické předpoklady." Etika v postmoderní době: principy a antinomie.

Literatura

KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: ISV 2001 ISBN 80-85866-64-1Etika profese:Filosofie-hodnoty-výchova. Praha: PedfUK 1999 (sborník)

Garant

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.