Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax německé věty (ON2307002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ON2307002 - Morfosyntax německé věty, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Morfosyntax - SE 1.      - Einführung: Zielsetzung / AnforderungenVon der Mindestgrammatik zur Sprachvariation auf allen linguistischen Beschreibungsebenen: Einführende Bemerkungen von DZ2.      - Sprachdynamische Einflüsse auf die deutsche Sprache - stabilisierende und modifizierende Prozesse3.      - Typologie und Beschreibungsmethoden der nationalen Sprachvarianten auf morphosyntaktischer und lexikalischer Ebene4.      - Für die Abgrenzung der Varietäten relevante Faktoren5.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Morphologie6.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Syntax7.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Lexik8.      - Regionalspezifische Besonderheiten in der Wortbildung und Phraseologie9.      - Eigenheiten auf pragmatischer Ebene10.  - Die phonetisch-phonologische Ebene11.  - Soziolinguistische Positionierung der österreichischen Varietät und der EU-Beitritt12.  - Variation der deutschen Sprache unter Mehrsprachigkeitsbedingungen - insb. Kontaktdeutsch

Literatura

BUSSMANN, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. ISBN 3-520-45202-2. EISENBERG, P. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim : Dudenverlag, 1998. ISBN 3-411-04046-7. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik : Das Wort. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1998. ISBN 3-476-01639-0. EISENBERG, P. Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Stuttgart. Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1999. ISBN 3-476-01642-0. HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München : Langenscheidt 2001. ISBN 3-468-49493-9. HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik Berlin, München: Langenscheidt 2000. ISBN 3-468-49495-5. MOTSCH, W. Deutsche Wortbildung in Grundzügen. Berlin: de Gruyter (Schriften des Instituts für deutsche Sprache 8), 1999. POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200- 0076-3. STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. München: Wilhelm Fink Verlag, 1989. ISBN 3-8252-1499-0. SOMMERFELDT, K.-E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1988. ISBN 3-323-00169-9.

Požadavky

K získání zápočtu je třeba splnit následující podmínky: min. 70% účast na seminářích, aktivita v semináři a plnění domácích úkolů, referát na vybrané téma, úspěšné splnění písemného testu na základě témat probraných v semináři.

Garant

PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.