Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz D- filosofie 4 (ON2312012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ON2312012 - Výběrový kurz D- filosofie 4, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s kritickou teorií, jejími představiteli, texty, metodami a souvislostmi.

Sylabus

Kurz se věnuje programatickým textům kritické teorie první generace, představuje jejich vývoj a další navázání v druhé a třetí generaci (Habermas, Honneth). Dále se zaměřujeme na Adornovu a Horkheimerovu Dialektiku osvícenství, Marcuseho Eros a civilizaci, Habermasovu teorii komunikativní racionality a na Honnethovu teorii uznání. Kritická teorie je představena v jejím vývoji i v širších kulturních a sociálních souvislostech.  

Literatura

Horkheimer, M., Tradiční a kritická teorie. Aluze č. 1/2001, s. 74-106.Horkheimer, M.-Marcuse, H., Filosofie a kritická teorie. Filosofický časopis č.4/2003, s. 617-638.Adorno, Th.-Horkheimer, M., Dialektika osvícenství. Přel. M.Hauser a M.Váňa. OIKOYMENH, Praha 2009.Marcuse, H., Eros a civilizace (http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=331)Hauser, M., Adorno: moderna a negativita. Filosofia, Praha 2005.Wellmer, A., K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. Aluze č. 4/1998.http://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/(Heslo Critical Theory in Stanford Encyclopedia of Philosophy, kde je též podrobná bibliografie)

Požadavky

Aktivní účast na semináři, referát nebo písemná práce, znalost probrané látky.