Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz E - antropologie (ON2312014)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ON2312014 - Výběrový kurz E - antropologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student získá vhled do problematiky judaismu, křesťanství a islámu, pozná důležité pojmy, východiska a jejich základní vztah. Dokáže zhodnotit vliv židovského, křesťanského a muslimského myšlení na evropskou kulturu.

Sylabus

Judaismus, křesťanství, islám- posvátné texty- vnímání času- vnímání prostoru- odraz v evropské kultuře

Literatura

Doleželová, J., Putík, A., Šedinová, J. Židovské tradice a zvyky. SŽM, Praha, 1992.Frankielová, S. S. Křesťanství: cesta spásy. Prostor, Praha, 1999.Fishbane, M. A., Judaismus. Zjevení a tradice. Prostor, Praha, 2003.Kropáček, L. Duchovní cesty islámu. Praha, Vyšehrad, 2003.Kropáček, L. Islám a Západ.Historická paměť a současná krize. Praha, Vyšehrad, 2002.Křikavová, A.-Mendel, M.-Müller, Z. Islám - ideál a skutečnost. Praha, Baset, 2002.Pavlincová, H.-Horyna, B. Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc, Nakladatelství Olomouc, 2003.Pawlowsky, P. Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí. Praha, Vyšehrad, 1995.Schubert, K. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha, Vyšehrad, 1999.Stern, M. Svátky v životě Židů. Praha, Vyšehrad, 2001.Skalický, K. Po stopách neznámého Boha. Trinitas, Svitavy, 2003.Tauer, F. Svět islámu. Praha, 2006.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:1) aktivní účast na seminářích2) vypracování písemné práce (nebo referátu) na zadané téma3) zápočtový test